Regulamin korzystania z sauny

 1. Sauna Sucha jest integralną częścią Klubu 4Active Centrum Fitness & Squash. Korzystający z Sauny jest bezwzględnie zobowiązany do przestrzegania ogólnego Regulaminu Klubu oraz niniejszego Regulaminu korzystania z Sauny.
 2. Przed wejściem do Sauny należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przeciwwskazaniami
  do korzystania z Sauny.
 3. Za skutki zdrowotne przebywania w Saunie Zarząd Klubu nie ponosi odpowiedzialności, korzystanie
  z Sauny odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 4. Z Sauny mogą korzystać jedynie osoby które ukończyły 16lat i zapoznały się z Regulaminem.
 5. Osoby powyżej 50 lat mogą korzystać z sauny po konsultacji z lekarzem.
 6. Temperatura w saunach osiąga do 120o Najkorzystniejsza temperatura dla ciała to: 70-90°C.
 7. Osoby niepełnosprawne znajdujące się na terenie Klubu pod nadzorem opiekuna mogą korzystać
  z Sauny tylko w jego obecności.
 8. W Saunie może przebywać równocześnie maksymalnie 8 osób.
 9. W saunie obowiązują ogólnie przyjęte zasady dobrego wychowania.
 10. Z Sauny mogą korzystać tylko osoby zdrowe lub osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań.
 11. Z Sauny NIE MOGĄ korzystać osoby:
  • chore, z podwyższoną temperaturą,
  • w ostrym stanie reumatycznym, astmatyczny,
  • cierpiące na alergie i choroby skóry,
  • z zaburzeniami układu krążenia (np. choroby sercowe, nadciśnienie, po udarach),
  • z chorobami naczyń krwionośnych,
  • z różnymi stanami zapalnymi narządów wewnętrznych, z nowotworami, chorobami spazmatycznymi,
  • chore na tarczycę, gruźlicę, cukrzycę, padaczkę(epilepsję),
  • w ciąży,
  • posiadające niezagojone rany i niezaleczone choroby dermatologiczne.
 12. Osobom przebywającym w Saunie ZABRANIA SIĘ:
  • palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających na terenie saun
  • korzystać z Sauny będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z Sauny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek,
  • polewania wodą pieca i rozgrzanych kamieni,
  • przesuwania, dotykania gorących kamieni i pieca,
  • siedzenia i leżenia na deskach ławek bez użycia własnego ręcznika,
  • otwierania i próby zmian ustawień sterowników,
  • niszczenie wyposażeń saun i zanieczyszczania wnętrza kabin,
  • stosowania własnych olejków zapachowo - eterycznych i innych środków i substancji chemicznych,
  • wnoszenia ze sobą do Sauny suchej przedmiotów elektronicznych,
  • korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, w okularach oraz innych przedmiotach metalowych i szkłach kontaktowych.
 13. Przed przystąpieniem do korzystania z Sauny należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą.
 14. Z sauny należy korzystać 1-2 godziny po posiłku. Przed wejściem do saun należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 15. Każdy użytkownik musi posiadać czysty ręcznik do użytku wewnątrz sauny - obowiązkowe
  jest siedzenie lub leżenie na ławkach na własnym suchym ręczniku.
 16. Zaleca się pobyt w saunie: jeden cykl kąpieli: 5-15 minut przebywanie w saunie, schłodzenie ciała pod natryskiem, a następnie 10 minut odpoczynek. Cykl ten powtarzany jest 2-3 razy.
 17. Po pobycie w strefie saun należy wypocząć w pozycji siedzącej około 20-30 minut oraz uzupełnić płyny.
 18. Osoby początkujące stosują jeden cykl kąpieli, natomiast osoby przyzwyczajone stosują dwa etapy.
 19. Dwukrotne wejście do sauny na około 15 min. jest zabiegiem wystarczającym dla   organizmu. Regularne korzystanie z sauny raz na tydzień pozwala na skuteczną ochronę organizmu przed przeziębieniem i grypą.
 20. Po wyjściu z Sauny nie zaleca się wysiłku fizycznego.
 21. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.
 22. Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież podczas grupowych zajęć zorganizowanych.
 23. Korzystający z sauny ponoszą materialną odpowiedzialność za uszkodzenia i szkody powstałe
  z ich winy.
 24. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełni obsługa Klubu. Wszystkie osoby korzystające z Sauny są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 25. Wszystkie osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu Klubu.
 26. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem Regulaminu korzystania z Sauny wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik lub w przypadku dzieci do 18 roku życia rodzic/opiekun.
 27. Zgodnie z przyjętymi zwyczajami w Saunie nie należy przeszkadzać innym głośną rozmową oraz szanować innych korzystających.
 28. W Saunie należy poruszać się ostrożnie gdyż podłoga może być śliska.