Regulamin korzystania z części SQUASH obowiązujący w czasie COVID 19

1. Klient jest zobowiązany do posiadania rezerwacji.

2. Zakrywamy usta i nos w klubie (poza czasem gry na korcie). Dezynfekujemy ręce własnym lub klubowym płynem.

3. Zachowujemy odstęp między klientami. Pilnujemy wyznaczonych stref przy kortach oraz pojedynczego podchodzenia do recepcji.

4. Płatności dokonujemy przed grą. Gra na korcie trwa 45 minut liczone od pełnej godziny zegarowej. Nie ma możliwości rozgrzewania się przed godziną swojej rezerwacji lub zostawania po grze. Sprawnie wchodzimy do klubu i z niego wychodzimy.

5. Prosimy o dokonanie zakupów gastronomicznych w momencie płatności za kort.

6. Obowiązuje zakaz korzystania z szatni. Toaleta pozostaje dostępna.

7. Klub prowadzi cogodzinną dezynfekcję.

8. Prosimy o dostosowanie się do tymczasowych regulacji.

9. Tymczasowo wstrzymujemy grania grupowe.

10.Po zakończonej grze wychodzimy tylnym wyjściem.